Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header

Reference

2010.


-izgradnja oborinske kanalizacije u Podgorskoj IV faza
-silosi skladišta staklenog krša u Vetrapacku
-izrada kanalizacijskog kolektora G.Stubica
-hortikulturno uređenje i navodnjavanje-Vetropack
-Izrada mosta preko rijeke Sutle
-uređenje okoliša i AB radovi na proizvodnoj hali KVADRA Sv.Križ

2011.

-izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice-Strmec Stubički-Pila, Stubičke Toplice
- silosi staklenog krša s doziranjem (AB zidovi) u Vetropacku, Hum na Sutli
- rušenje ureda i demontaža opreme u King Cross-u, Zagreb
- Meditex d.o.o. proizvodna hala, Zabok
- Kvadra d.o.o. poslovno-proizvodni objekt, Sveti Križ Začretje
- izgradnja propusta na novoj industrijskoj cesti, Sveti Križ Začretje
- izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Hum na Sutli

2012.

- izgradnja mosta Vidak u Pili, Stubičke Toplice
- rekonstrukcija pločnika u centru Stubičkih Toplica
- izgradnja mosta na graničnom prijelazu Miljana-Imeno
- rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra Terme Tuhelj (preuređenje i dogradnja), Tuheljske Toplice

2013.

- zamjena, izmještanje i rekonstrukcija postojećeg magistralnog cjevovoda na dionici prekidna komora Krušljevo Selo – Igrišće
- sanacija opasnog mjesta Stubička Slatina ŽC 2217, Stubička Slatina
- rekonstrukcija propusta preko potoka Hum na ŽC 2224 – Gornja Stubica
- izvanredno održavanje državne ceste D35 na dionici dužine 3,44 km: Lepoglava – Sveti Križ Začretje
- sanacija propusta Jazvine na ŽC 2123, Jazvine
- sanacija propusta Mače na ŽC 2168, Mače
- sanacija propusta Belečko Završje na ŽC2169, Belec
- izgradnja odvodnog sustava faza III, kolektorska mreža Donji Hum, Hum na Sutli

2013.
-Izvanredno održavanje županijske ceste D35
-Izgradanja kabelske kanalizacije – T-mobile
-Propusti Belečko Završje, Jazvine na ŽC 2123
-Izvanredno održavanje L22030, II faza – Ulica Lijepe naše, Klanjec -Nogostup Stubičke toplice
-Kanalizacija Strmec stubički
-Pločnik – Trg Matije gupca D. Stubica
-Hotel Alan d.d. – Izvođenje građevinskih radova
-Kolektor – Stubička slatina
-Sanacija opasnog mjesta – Stubička slatina

2014.
-Dogradnja poslovne građevine za proizvodnju i skladištenje medicinskih proizvoda – Meditex -Vodospremnici: „Vrbišnica“ i „Prišlin“ – Humkom d.o.o.
-Rekonstrukcija i dogradnja G.P.Špiljak
-Hala GP. Špiljak
-Hala BDF Servis
-Pogon za pročišćavanje otpadnih plinova – Vetropack, Straža
-Sanacija klizišta – Banščica
-Hala Sračinec
-Hala Lacković

2015.

-Izvođenje radova na izgradnji zamjenskog mosta u Konjščini na državnoj cesti D 24/002, km 6+400
-Izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela ulice Gradiziol i dijela ulice Rižanske skupštine u Općini Motovun
-Izvođenje građevinskih radova u kampu Paklenica
-Izvođenje radova na sanaciji klizišta u Bolničkoj ulici u Tuheljskim Toplicama
-Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije
-Izvođenje radova na izgradnji odvodnog sustava Huma na Sutli, sanitarna odvodnja dijela naselja  Lastine, Klauže, Drajža
-Izvođenje radova na izgradnji vodosprema-vodoopskrbnog sustava II B faze Harina Zlaka
-Izvođenje radova na rekonstrukciji ambulanti Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ispostave Zabok
-Izvođenje građevinskih radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje tehnološke vode, eksploatacijsko polje „Hrastovljan“
-Izvođenje radova na izgradnji povijesne šetnice Gornja Stubica-I etapa
-Izgradnja vodospreme Vinagora
-Izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5007 u Motovunu
-Izvođenje radova na izgradnji poslovne građevine-za proizvodnju, skladištenje i izložbeni prostor drvene i pletene galanterije
-Modernizacija energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Općine Gornja Stubica
-Izvođenje radova na izgradnji zgrade lječilišta u Bizovačkim toplicama
-Izvođenje radova-instalacije plina, grijanja, vodovoda, kanalizacije i ventilacije prilikom izgradnje poslovne zgrade cestarije Donja Stubica
-Izgradnja ograde na mjesnom groblju u Zlataru
-Izvođenje radova na rekonstrukciji -dogradnji postojeće poslovne građevine-čelična hala
-Izvođenje radova na izgradnji poslovne građevine Gotra logistika u Pregradi
-Izvođenje radova na izgradnji proizvodno-skladišnog objekta ZMH Horvat d.o.o. u Konjščini
-Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje sanitarno-otpadnih voda Motovuna
-Sanacija prometnih površina unutar kruga tvornice tvrtke Vetropack Straže d.d.
-Izvođenje građevinskih radova na održavanju staklarskih peći u Vetropack Straži d.d.
-Rekonstrukcija ventilatorske stanice u Vetropack Straži d.d.