Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header

Zbrinjavanje građevinskog otpada

U okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće Dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom vršimo reciklažu građevinskog otpada. Građevinski otpad dopremljen na naš deponij recikliramo kako bi se mogao ponovno koristiti, te izdajemo prateće listove. Nudimo i mogućnost prijevoza otpada prema troškovniku koji se nalazi u prilogu.